Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap   

Länkar till Länkar  

 

Sidan uppdaterad

2018-08-19

 

 

 

En del Länkhistoria 1946 - 1989

Gamla protokoll och skrivelser mm som tillhört Arne Klang, Uppsala.
Vi hans bortgång fick vi ta del av och scanna in dessa dokument. Arne Klang valdes till
ordförande redan vid bildandet av Mellersta Sveriges Länkdistrikt den 3 februari 1957.

Till kassör valdes Sture Hjelm från Stockholm och till sekreterare J.P. Norling

Länkhistorik - innehåll

Klicka på den svarta texten för att titta på respektive pdf-dokument. Du kan skriva ut
det dokument som du tittar på eller du kan högerklicka på texten för att spara länken
till din dator. Välj "Spara länk som..." Hör av dig till webbansvarig om du har frågor.

OBS! När du tittat på ett dokument...
klicka på webbläsarens bakåtpil uppe till vänster för att komma tillbaks till denna sida
.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Axel Sällqvist i Uppsala Ljudinspelning

Ej daterade dokument

Brev från SL Grängesberg f.d. Bergslagen till. Brevet svårläst.

Röstlängdslista för sällskapen i Mellansvenska distriktet.

Brev från Evert Frisk Borås till Göte Lyckevall

De 12 stegen, som föreslagits som program för återvinnande av hälsan

Regler för Samfundet Sällskapen Länkarna Sverige

1946 – 1956

Brev från Byrån för Alkoholist Terapi, New York till Gustaf Sundström, 1946

Brev från Byrån för Alkoholist Terapi, New York till Gustaf Sundström,
svensk översättning 1946

Brev från Gustaf Sundström till Axel Sällqvist 1948

Skrivelse från Stadgekommittén, ang. Rikskonferensen april 1956

1957

Skrivelse från Stadgekommittén, januari 1957

Protokoll lånat vid ”länkträff” för avdelningen i Mellansverige samlade trettondagen
den 7 jan 1957 i Länkborgen vid Mariedal, Stockholm

Brev till Arne Klang 22 januari 1957

Skrivelse från Sällskapet Länkarna i Uppsala till Sällskapet Länkarna Enköping
1 februari 1957

Inbjudan till Länkträff i Enköping 3 februari 1957

Årsberättelse för Mellersta Sveriges Länkdistrikts första verksamhetsår
3.2 – 31.2 1957

Protokoll fört vid Länkträff i Enköping 3 februari 1957

Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt å Mattsgården,
Gamla Uppsala, 3 mars 1957

Protokollsutdrag fört vid Mellersta Sveriges Länkdistrikt den 3 mars 1957

Förslag till stadgar för Sällskapet Länkarna i Sverige. 4 mars 1957

Frågor besvarade av Arne Klang 5 mars 1957. Vet ej vem frågeställaren är.

Brev till Arne Klang den 5 mars 1957

Skrivelse till Ledamöter i Länkrådet 7 mars 1957

Protokoll, sammanträde rådet för Mellersta Sveriges Länkdistrikt
i Uppsala 17 mars 1957

Brev till A Klang från distriktets sekreterare 21 mars 1957

PM beträffande stadgar 23 mars 1957

Skrivelse till sällskapen 27 mars 1957 – Länkrådens sammansättning

Brev till Arne Klang från distriktets sekreterare 28 mars 1957

Brev till Arne Klang från distriktets sekreterare J.P. Norling i april 1957

Protokoll från informationsmöte i Fagersta 14 april 1957

Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt i Sala den 28 april 1957

Protokollsutdrag om föreningsmärken 17 mars 1957

Normalstadgar för Sällskap anslutna till Mellersta Sveriges Länkdistrikt,
antagna 28/4-57

Skrivelse från Stadgekommittén den 28 april 1957

Skrivelse från Sällskapet Länkarna Mariedal Stockholm 22 maj 1957

Skrivelse från Ludvika till Arne Klang den 6 juni 1957

Skrivelse från Fagersta till ordf. Arne Klang, Mellersta Sveriges Länkdistrikt,
20 juni 1957

Skrivelse från Stadgekommittén daterat 26 juli, ska nog vara den 26 juni 1957

Skrivelse från Mellersta Sveriges Länkdistrikt, Arne Klang till Sällskapen
Länkarnas Riksstadgekommitté den 1 juli 1957

Skrivelse från Mellersta Sveriges Länkdistrikt till Sällskapen, den 1 juli 1957

Skrivelse från Riksstadgekommittén om att delta i kongressen i
Västerås. 4 juli 1957

Skrivelse från Örebro Läns Länkråd till Länkrådet Uppsala den 23 juli 1957

Skrivelse från Mellersta Sveriges Länkdistrikt till Örebro Läns Länkråd
2 augusti 1957

Skrivelse från Mellersta Sveriges Länkdistrikt till SL Nynäshamn 2 aug 1957

Skrivelse från Mariedal 20 augusti 1957

Aktuellt från sekreteraren till länkråden, september 1957

Brev från Vi Länkar 10 september 1957

Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikt i Nynäshamn den 15 sept 1957

Protokollsutdrag från Nynäshamn den 15 sept 1957

Röstlängdslista. Bilaga till protokoll, Nynäshamn 15 september 1957

SL Mariedal skrivelse till Mellersta Sveriges Länkdistrikt 20 sept 1957

Sällskapet Länkarna Mariedal begär utträde ur distriktet 26/11 1957

Sällskapet Länkarna Solna begär utträde ur distriktet 5/12 1957

Sällskapet Länkarna Sundbyberg begär utträde ur distriktet 6/12 1957

1958 – 1960

Protokoll – Kristinehamnsträffen med ”Den Fria Linjen den 5-6 januari 1958
Kallelse till Distriktets årsmöte i Enköping den 2 februari 1958
PM ang Mellersta Sveriges Länkdistrikts möte i Sandviken den 23/3 1958
Protokoll – rådet för Mellersta Sveriges Länkdistrikt i Uppsala den 12 januari 1958
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte i Enköping den 2 februari 1958
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt i Sandviken den 23 mars
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte i Sigtuna den 1 mars 1959
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt i Sala den 19 april 1959
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt i Västerås den 20 september 1959
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte i Falun den 20 mars 1960
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikt på Lidingö den 22 maj 1960 sida 1 skadad
Uttalande – Riksträff i Kiruna midsommarhelgen 25 juni 1960
Protokoll – Mellansvenska Länkrådets träff i Sala den 2 oktober 1960

1961 – 1963

Protokoll – Mellansvenska Länkrådets årsmöte i Hedemora den 26 februari 1961
Protokoll – Mellansvenska Länkrådets träff i Sandviken den 11 maj 1961
Ombud – Mellansvenska Länkrådets träff i Sandviken den 11 maj 1961
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikt träff i Fagersta den 8 okt 1961
De 13 stegen – tankar och kommentarer till De 13 stegen,
av N. Almcrantz Länk-Kontakt 1961

Verksamhetsberättelse – Mellersta Sveriges Länkdistrikt för 1962
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkråds årsmöte i Enköping den 25 februari 1962
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikt träff i Borlänge den 29 april 1962
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikt höstträff i Vällingby den 8 okt 1962
Referat i Länk-Kontakt om distriktets årsmöte den 3 jan 1963
Protokoll – Mellansvenska Distriktsrådet i Sala den 9 jan 1963
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikt vårträff i Ludvika den 5 maj 1963
Program – Riksträffen i Luleå den 20-23 juni 1963
Skrivelser ang. Länkarnas Dag på Skansen den 7 september 1963
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikt höstträff i Gävle den 29 sept 1963
Motion från Uppsala 24/9-63 att behandlas på distriktsmötet i Gävle 29 sept 1963
Motion från Västerås 25/9-63 att behandlas på distriktsmötet i Gävle 29 sept 1963

1964

Skrivelse till Mellersta Sveriges Länkdistrikt från Harry Örtengren den 19 feb1964
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte i Västerås den 23 feb 1964
Verksamhetsberättelse – Mellersta Sveriges Länkdistrikt för 1964 (8:e året)
Revisionsberättelse – Mellersta Sveriges Länkdistrikt för 1963
Fullmakt – förvaltning av egendom o tillgångar vid nedläggn. Fagersta 29 feb 1964
Skrivelse till Lis Asklund februari 1964
Skrivelse – från Lis Ask den 12 mars 1964
Protokoll – Länkrådets möte i Sala den 17 april 1964
Inbjudan till Avesta att gå med i Mellersta Sveriges Länkdistrikt 19 april 1964
Inbjudan den 19 april 1964 till Distriktets vårträff i Arboga den 10 maj
Protokoll – Länkrådets möte i Arboga den 9 maj 1964
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt vårträff i Arboga den 10 maj 1964
Program – Dagordning - Riksträffen i Gällivare 19-20-21 juni 1964
Skrivelse från Ludvika som varnar för annonsakvisitörer. Augusti 1964
Skrivelse ang inköp av 50-årsgåva till länkrådets kassör 1 september 1964
Kallelse till distriktets höstträff i Sala söndag den 11 oktober 1964
Protokoll – Länkrådets möte i Sala 10 oktober 1964
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt träff i Sala den 11 0ktober 1964
Protokoll – De Fria Sällskapet Länkarnas riksträff i Sundsvall den 31/10-1/11 1964
Protokoll – vid länkrådets möte i Avesta 20 december 1964

1965

Brev från Axel Sällqvist till Arne Klang 1965
Förteckning över anslutna länksällskap i Mellersta Sveriges Länkdistrikt 1965
Ansökan till landstinget om anslag för verksamheten 1965
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte i Sigtuna den 28 feb1965
Verksamhetsberättelse – Mellersta Sveriges Länkdistrikt för 1965 (9:e året)
Revisionsberättelse 30 januari 1965
Kallelse till distriktets vårträff i Borlänge söndag den 9 maj 1965
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt vårträff i Borlänge den 9 maj 1965
Protokoll – De Fria Sällskapet Länkarnas riksträff i Örebro den 25-27 juni 1965
Uttalande – Riksträffen i Örebro den 27 juni 1965
Skrivelse till regeringen från 646 deltagare vid Fria Sällskapen Länkarnas träff
i Örebro midsommarhelgen 1965

Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt höstträff i Västerås den 12 sept 1965
Protokollsutdrag – Kopparbergs läns landstings förvaltningsutskott 5 okt 1965
Protokollsutdrag – Uppsala läns landstings förvaltningsutskott 25 okt 1965
Protokollsutdrag – Gävleborgs läns landst. förvaltningsutskott i Gävle 16 nov 1965
Skrivelse till Mellersta Sveriges Länkdistrikt ang Länkkontakt den 6 dec 1965

1966 – 1969

Protokoll – De Fria Sällskapet Länkarnas riksträff i Uppsala
den 31 dec 1965 - 2 jan 1966

Uttalande – Riksträffen i Uppsala den 31 dec 1965 - 2 jan 1966

Tidningsutklipp 1966
Reportage ang. Sällskapet Länkarna 1966 i Nykterhetsnämndens verksamhet
Brev från Föreningen för främjande av nykterhetsnämndens verks. 9-2-1966
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte i Sala den 20 feb 1966
Skrivelse - Gävle 2/5-66 – Rekommendation vid vårträffen i Gävle 8 maj 1966
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt vårträff i Gävle den 8 maj 1966
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikt höstträff i Enköping den 9 okt 1966
Foto IngaLisa och Arne Klang, Ingerda och Axel Sällqvist i deras hem på
Restadsvägen 10 i Bromma där Sällskapet Länkarna bildades 30 januari 1945.
Träffen hos paret Sällqvist ägde rum någon månad före julen 1966.

Verksamhetsberättelse – Mellersta Sveriges Länkdistrikt för 1966 (10:e året)
Utgifter – Mellersta Sveriges Länkdistrikts 10-årsjubileum 18 februari 1967
Inkomster – Mellersta Sveriges Länkdistrikts 10-årsjubileum 18 feb 1967
Protokoll – Mellersta Sveriges Länkdistrikts årsmöte i Uppsala den 19 feb 1967
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikts vårträff i Stockholm den 21 maj 1967
Program – Dagordning - Riksträffen i Boden 23-24-25 juni 1967
Protokoll - Mellersta Sveriges Länkdistrikts höstträff i Ludvika 24 sept1967
Skrivelse 25 september 1967, till Riksträffen i Borlänge 1967
Skrivelse till Riksträffen i Vällingby 1-3 juni 1968
Program – Riksträffen i Visby den 2-3 november 1968
Tidningsutklipp 1968
Sällskapet Länkarnas Dietlista – 12 Tankekapsyler, från Länk-kontakt dec 1969

1970 – 1975

Program till riksträffen i Malmö 16-18 maj 1970
Uttalande – Riksträffen i Malmö maj 1970
Protokoll – DFS Länkarnas Riksträff i Linköping 31 okt-1nov 1970
Protokoll – DFS Länkarnas Riksträff i Ö-vik 25-27 juni 1971
Program Länkarnas Riksträffsbankett i Läroverkets Ljushall Ö-vik 26/6 1971
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Ronnebybrunn 6-7 november 1971
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Ludvika 4-5 november 1972
Festprogram – Riksträffen i Göteborg Pingsten 1973
Festprogram – Riksträffen i Norrköping Allhelgonahelgen1973
Festprogram – Riksträffen i Kiruna Midsommarhelgen 1974
Festprogram – Riksträffen i Lidköping november 1974

1976 – 1980

Program – Riksträffen i Karlskoga Pingsthelgen 5-7 juni 1976
Protokoll – DFS Länkarnas Riksträff i Karlskoga 5-7 juni 1976
Protokoll – DFS Länkarnas Riksträff i Skara 6-7 nov 1976
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Helsingborg 28-30 maj 1977
Uttalande – Riksträffen i Helsingborg den 28-30 maj 1977
Beställning resor, rum och supébiljetter till Riksträffen i Helsingborg 1977
Skrivelse till DFS Länkarnas Riksträff i Uppsala 6-8 januari 1978
Protokoll – DFS Länkarnas Riksträff i Uppsala 6-8 januari 1978
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Sandviken 4-5 nov 1978
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Alingsås 2-4 juni 1979
Riksträffens Uttalande – från Riksträffen i Alingsås den 2-4 juni 1979
Festprogram – Riksträffen i Värnamo november 1979
Skrivelse till DFS Länkarnas Riksträff i Eskilstuna den 24-26 maj 1980
Protokoll – DFS Länkarnas Riksträff i Eskilstuna 24-26 maj 1980
Uttalande – Riksträffen den 24-26 maj 1980
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Skara 31 okt-2 nov_1980

Uttalande - Riksträffen den 31 okt - 2 nov 1980

Skrivelse till socialminister och press 1980

1981 – 1989

Protokoll – DFS Länkarnas Riksträff i Stockholm 6-8 juni 1981
Uttalande – Riksträffen i Stockholm den 6-8 juni 1981
Program – Riksträffen i Örebro den 30 okt – 1 nov 1981
Uttalande – Riksträffen i Örebro den 30 okt – 1 nov 1981
Skrivelse – Riksträffen i Örebro den 30 okt – 1 nov 1981
Motion – Riksträffen i Örebro den 30 okt – 1 nov 1981
Protokoll – DFS Länkarnas Riksträff i Norrköping 28-31 maj 1982
Uttalande – Riksträffen i Norrköping 28-31 maj 1982
Program – DFS Riksträff i Lidköping 6-7 november 1982
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Jönköping 5-6 nov 1983
Uttalande – Riksträffen i Jönköping 5-6 november 1983
Protokoll + Uttalande – DFS Länkarnas Riksträff i Malmö 8-11 juni 1984
Protokoll + Uttalande – DFS Länkarnas Riksträff i Karlstad 3-4 nov 1984
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Örnsköldsvik 20-23 juni 1985
Uttalande – Riksträffen i Riksträff i Örnsköldsvik 20-23 juni 1985
Skrivelse till Riksträffen i Örnsköldsvik den 20-23 juni 1985
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Västerås den 19-20 okt 1985
Uttalande –Riksträffen i Riksträff i Västerås den 19-20 oktober 1985
Protokoll + Uttalande – DFS Länkarnas Riksträff i Skara 17-19 maj 1986
Program – DFS Länkarnas Riksträff i Gävle den 29-30 nov 1986
Uttalande – Riksträffen i Riksträff i Gävle den 29-30 nov 1986
Program – Riksträffen i Borås den 5-8 juni 1987
Program – Riksträffen i Göteborg den 4-6 nov 1988
Program – Riksträffen i Helsingborg den 12-15 maj 1989

Tidningsomslag - sidor

Glimtar från Mariedal
Vi Länkar Nr 1 1957
Länk Nytt – jan 1957
Länk Nytt – mars 1957
Länk Nytt – april 1957
Länk Nytt – juli 1957
Länk Forum Nr. 4 1999

Ej daterade dokument

Brev från Evert Frist till Göte Lyckevall
Brev från Grängesberg
Regler för Sällskapen Länkarna i Sverige
Röstlängdslista
Gammal föreslagen version av de 12 stegen