Veckans bild 2017 - Vecka 32

Storforsen. En fors med vattenfall belägen i Piteälven utmed väg 374 vid
samhället Bredsel i Älvsbyns kommun. Med dess genomsnittliga vattenflöde
på 250 m³/sek och fallhöjden 60 m, utgör den en av de största forsarna i
Europa, enligt Wikipedia.

Foto: Monica

Första | Föregående bild | Nästa bild | Sista | Miniatyrer