Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

Behöver Du hjälp?

Arbetssätt

De sju Punkterna

Gemenskap

Alkoholism

Anhöriga

 

 

 

 

 

Om Du behöver hjälp

Många, som kontaktar Länkarna första
gången, gör det genom att ringa ett telefonsamtal till närmaste länksällskap.
Du hittar den kontakten i telefonkatalogen
eller på vår startsida under "Länksällskap".
Alla är välkomna.

Du kan också göra ett besök på länklokalen
där du garanterat blir väl mottagen.

Du kanske har någon anhörig eller bekant
som behöver hjälp och du vet inte vart du
skall vända dig. Hos Länkarna finns kunskaper och erfarenheter och du kan få svar på dina frågor om missbruksproblem.

Du kanske vet med dig att du har alkohol- & drogproblem som du av egen kraft inte kan lösa, då hälsar vi dig, kvinna som man, välkommen till Sällskapet Länkarna.
Där är vi alla missbrukare, som gemensamt stödjer och hjälper varandra för att leva nyktert. Du behöver därför ej skämmas för ditt misslyckande.

Sällskapet är helt oberoende av politiska organisationer, religiösa samfund och nykterhetsorganisationer samt myndigheter. Den som så önskar får vara anonym och anonymiteten respekteras av alla medlemmar.

Sällskapets arbete grundar sig på alkohol och drogberoende människors erfarenheter och medicinska rön samt andliga värden. Sällskapets ideella och moraliska program, De 7 Punkterna, skall i sin helhet vara Sällskapets rättesnöre.

Medlemskap kan vinnas av var och en som är alkohol eller drogberoende och som vill försöka att med hjälp och stöd av länkgemenskapen och gruppterapin helt avhålla sig från rusgivande medel.