Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

ç Åter till Historik

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällskapet Länkarnas marschsång

Här kommer skaran

(Mel. Arbetets söner)

Här kommer skaran, Länkarnas skara,
stark som en vårstorm vi bryter oss fram,
veta vår styrka, känna vår fara
i att förtära en drink eller dram.
Vi vilja kämpa en kamp som är ren
en för oss alla och alla för en,
och mot oss själva vi nödgas att strida
allt vad gemenskap och ärlighet tål.

:/: Sida vid sida, framåt vi skrida,
segern i dag är ett steg mot vårt mål. :/:

Vakt mot begäret, får inte somna,
men det är mänskligt om så skulle bli.
Mycket vi mäkta - dock ej fullkomna
oss i fina punkter en god teori.
Men när vi sträva så gott vi förmår
växa vi starkare år efter år,
löften vi ge ej, trohet ej svära.
Blott vår gemenskap är boja och lås.

:/: Stolta vårt märke vilja vi bära,
ty vi äro länkar i Sveriges land. :/:

 


Klicka på ll på spelaren för att stoppa musiken