Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

Bilder från
Utbildning:

Västerås 2006

Medlefors 2006

Webbträff 2007

Skara 2008

Hallsberg 2008

Medlefors 2008

Webbträff 2008

Webbträff 1 2009

webbträff 2 2009

Föreningsarbete
Hallsberg 2009


Utbildnings-
områden 2009

Utbildning 2009

Utbildning 2010

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbetsfördelning - Utbildning 2009

Vid Samorganisationens styrelsemöte i Skara den 23 maj 2009 togs beslut om arbetsfördelning bland styrelsens ledamöter.
En studiekommitté valdes bestående av Örebro Läns länkråd, Värmlands Länkråd och Mellersta Sveriges Länkråd. Sammankallande är Örebro Län (Karlskogalänkarna)
Vid styrelsemöte i Göteborg den 3 september 2009 beslutades att indela landet
i två utbildningsområden.
 
 
Genomförda utbildningar 2009
Utbildning i webbdesign den 25-26 april på Karlskoga Folkhögskola
Utbildning i webbdesign den 19-20 september på Karlskoga Folkhögskola
Utbildningsområde 1: Utbildning i Föreningsarbete - Föreningskunskap,
14-15 november på Hotell Stinsen i Hallsberg.
Kommande utbildningar 2010
Utbildningsområde 2: Utbildning i Föreningsarbete - Föreningskunskap,
20-21 februari på Hotell Stinsen i Hallsberg.