Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

Bilder från
Utbildning:

Webbträff 2007

Skara 2008

Hallsberg 2008

Medlefors 2008

Webbträff 2008

Webbträff 1 2009

webbträff 2 2009

Föreningsarbete
Hallsberg 2009

Föreningsarbete
Hallsberg 2010

Webbutbildning
Karlskoga 2010

Föreningsarbete 2
Hallsberg 2010

Webbutbildning 2
Karlskoga 2010


Utbildnings-
områden 2009

Utbildning 2009

Utbildning 2010

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbetsfördelning - Utbildning 2010

Vid Samorganisationens styrelsemöte i Skara den 23 maj 2009 togs beslut om arbetsfördelning bland styrelsens ledamöter.
En studiekommitté valdes bestående av Örebro Läns länkråd, Värmlands Länkråd och Mellersta Sveriges Länkråd. Sammankallande är Örebro Län (Karlskogalänkarna)
Vid styrelsemöte i Göteborg den 3 september 2009 beslutades att indela landet
i två utbildningsområden.
 
 
Genomförda utbildningar 2010
Utbildningsområde 2: Utbildning i Föreningsarbete - Föreningskunskap,
20-21 februari på Hotell Stinsen i Hallsberg.
Webbutbildning på Karlskoga Folkhögskola 17-18 april 2010
Mötesteknik på Hotell Stinsen i Hallsberg:
Utbildningsområde 1: 9 - 10 oktober med ankomstdag fredag 8 okt.
Utbildningsområde 2: 23 - 24 oktober med ankomstdag fredag 22 okt.
Webbutbildning på Karlskoga Folkhögskola 27-28 november 2010