Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

Bilder från
Utbildning:

Webbträff 1 2009

webbträff 2 2009

Föreningsarbete
Hallsberg 2009

Föreningsarbete
Hallsberg 2010

Webbutbildning
Karlskoga 2010

Föreningsarbete 2
Hallsberg 2010

Webbutbildning 2
Karlskoga 2010


Utbildnings-
områden 2009

Utbildning 2009

Utbildning 2010

Utbildning 2011

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbetsfördelning - Utbildning 2011

Vid Samorganisationens styrelsemöte i Skara den 23 maj 2009 togs beslut om arbetsfördelning bland styrelsens ledamöter.
En studiekommitté valdes bestående av Örebro Läns länkråd, Värmlands Länkråd och Mellersta Sveriges Länkråd. Sammankallande är Örebro Län (Karlskogalänkarna)
Vid styrelsemöte i Göteborg den 3 september 2009 beslutades att indela landet
i två utbildningsområden.
 
 
Genomförda utbildningar 2011
Utbildningsområde 1 och 2: Utbildning i Föreningsarbete - Föreningskunskap,
9-10 april 2011 på Hotell Stinsen i Hallsberg.
Utbildningsområde 1 och 2: Utbildning i Mötesteknik,
16-17 april på Hotell Stinsen i Hallsberg, med Fredag 15 april som resdag.
Utbildningsområde 1 och 2: Webbutbildning,
den 1-2 oktober på Karlskoga Folkhögskola
, med fredag den 30 september som resdag.