Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

Bilder från
Utbildning:

Webbträff 1 2009

webbträff 2 2009

Föreningsarbete
Hallsberg 2009

Föreningsarbete
Hallsberg 2010

Webbutbildning
Karlskoga 2010

Föreningsarbete 2
Hallsberg 2010

Webbutbildning 2
Karlskoga 2010

Datautbildning 1
Karlskoga 2012


Utbildnings-
områden 2012

Utbildning 2009

Utbildning 2010

Utbildning 2011

Utbildning 2012

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arbetsfördelning - Utbildning 2012

Studiekommittén 2012 består av Örebro Läns Länkråd, Värmlands Länkråd och Mellersta Sveriges Länkråd. Sammankallande fr o m 12 juni 2011 är Mellersta Sveriges Länkråd (Sandvikenlänkarna)
Vid styrelsemöte i Göteborg den 3 september 2009 beslutades att indela landet
i två utbildningsområden. Korrigeringar har gjorts efterhand pga nedlagda och
nytillkomna sällskap.
 
Genomförda utbildningar 2012
Utbildningsområde 1 och 2: Datautbildning, nybörjare.
den 24-25 mars på Karlskoga Folkhögskola
, med fredag den 23 mars som resdag.
Utbildningsområde 1 och 2: Datautbildning, nybörjare - fortsättning.
den 14-15 april på Karlskoga Folkhögskola
, med fredag den 13 april som resdag.
Utbildningsområde 1 och 2: Datautbildning, nybörjare.
den 8-9 september på Karlskoga Folkhögskola
, med fredag den 7 september som resdag.
Utbildningsområde 1 och 2: Datautbildning, nybörjare - fortsättning.
den 6-7 oktober på Karlskoga Folkhögskola
, med fredag den 5 oktober som resdag.