Startsida

Om Sällskapen Länkarna

Länkdistrikt/Länkråd

Länksällskap

Länkar till Länkar

 

Utbildning 2009

Utbildning 2010

Utbildning 2011

Utbildning 2012

Utbildning 2013 till 2015

 

Utbildning 2013 - 2015

 
Genomförda utbildningar 2015
Grunddatautbildning den 28-29 mars på Skara Stadshotell, med fredag den 27 mars
som resdag. En utbildning som lär oss att skapa, spara, sända och hantera inkomna dokument och filer.
Föreningskunskap den 19-20 september på Skara Stadshotell, med fredag den 18 sept.
som resdag. En utbildning om hur man verkar i en förening och vilka olika befattningar och poster som finns.
 
Genomförda utbildningar 2014
Datautbildning i bl a e-posthantering den 5-6 april på Karlskogas Folkhögskola
i
Karlskoga, med fredag den 4 april som resdag.
Datautbildning för nybörjare den 10-11 maj på Karlskogas Folkhögskola i Karlskoga,
med fredag den 9 maj som resdag.
Styrelseutbildning den 6-7 september på Skara Stadshotell, med fredag den
5 september som resdag
Styrelseutbildning den 4-5 oktober på Skara Stadshotell, med fredag den 3 september
som resdag
 
Genomförda utbildningar 2013
Marknadsföring av De Fria Sällskapen Länkarna den 15-17 mars på hotell Stinsen
i Hallsberg
, med fredag den 15 mars som resdag.
Marknadsföring av De Fria Sällskapen Länkarna, fortsättning den 5-7 april på hotell
Stinsen i Hallsberg
, med fredag den 5 april som resdag
Kassörsutbildning på Karlskoga Folkhögskola, 7-8 september 2013 med fredag den
6 september som avresedag.